• Bel ons op: 0314-332639
  • Voor school en voor thuis
  • Gratis verzending vanaf € 60,00
  • Verzending binnen 1 tot 3 werkdagen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van coreyn zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden)
van toepassing. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden
van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten

Artikel 2
Definitie
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechts-persoon die aan Coreyn opdracht heeft
gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3
Prijs
De prijzen van alle producten die via deze internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 4
Verzendkosten

Bij aflevering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering 5,95 inclusief BTW in rekening gebracht. De verzendkosten
voor België bedragen vanaf € 8,95. De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud
van wijziging. Voor verzendingen binnen Europa worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 5
Betaling
Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door koper op rekening binnen 30 dagen te worden voldaan.
Indien gewenst kan Coreyn verzoeken om vooruitbetaling. Coreyn hanteert dan als besteldatum de betalingsdatum
op het afschrift van de bankrekening. Koper kan bij vooruitbetaling tevens gebruik maken van iDEAL. Particuliere klanten dienen per iDEAL of bij vooruitbetaling af te rekenen.

Artikel 6
Levering
Na ontvangst van de betaling zal Coreyn de bestelling met spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de
bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7
Zichttermijn
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien
(14) dagen na aflevering aan Coreyn te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product
(in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 8
Garantie
Indien van toepassing gelden voor de door Coreyn geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie
zoals die door de uitgever, fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld.

Artikel 9
Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen Coreyn en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.